Τι είναι τα αρχεία wiki


Τα αρχεία wiki είναι ένας ενδιαφέρων τρόπος για συνεργατική δημιουργία και παρουσίαση υλικού στο διαδίκτυο. Είναι ευέλικτοι και δυναμικοί ιστότοποι, με δυνατότητα δημοσίευσης πολλών τύπων αρχείων και αξιοποίησης ποικίλων συνεργατικών εφαρμογών. Δίνουν δυνατότητα πρόσκλησης και συμμετοχής μελών και οργάνωσης συλλογικής εργασίας. Στην εκπαιδευτική και διδακτική πράξη προσφέρονται για εξ αποστάσεως συνεργασίες, υλοποίηση σχεδίων εργασίας (projects), διαθεματικές προσεγγίσεις, τήρηση ηλεκτρονικού τετραδίου εργασιών, δημιουργία λημματικών καταλόγων κ.ά.
Το επίπεδο πρόσβασης στο wiki και τα δικαιώματα των μελών εξαρτώνται από το εάν έχει χαρακτηριστεί ως δημόσιο (public), προστατευμένο (protected) ή ιδιωτικό (private). Το παρόν wiki είναι προστατευμένο. Έτσι, τα μέλη που έχουν οριστεί ως οργανωτές (organizers) έχουν δικαίωμα δημοσίευσης, επεξεργασίας και διαχείρισης ολόκληρου του wiki. Τα μέλη έχουν δικαίωμα δημοσίευσης και διαχείρισης των δικών τους σελίδων.
Υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες φιλοξενίας και προώθησης αρχείων wiki. Μια από αυτές είναι η http://www.wikispaces.com, που προσφέρει δωρεάν φιλοξενία (με υποχρέωση δημοσίευσης διαφημίσεων) σε wiki που είναι φτιαγμένα στο βασικό πρόγραμμα, όπως είναι και το wiki "Χριστιανική Κρήτη".