Η εικόνα της Παναγίας και το Μοναστήρι  της Παναγίας Κεράς   

         
 Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας είχε μεταϕερθεί από την Ιερά Μονή της Παναγίας Κεράς στην Κωνσταντινούπολη, αλλά μόλις έϕτασε στην Πολη με ένα θαυματουργό τρόπο  επέστρεψε μόνη πετώντας στον ουρανό  στην Κρήτη, στο  μοναστήρι. Τότε ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου διέταξε ξανά να μεταϕερθεί η εικόνα στην Πόλη και για να μη ϕύγει την έδεσαν με αλυσίδα σε ένα πέτρινο στύλο. Η εικόνα όμως σήκωσε τον πέτρινο στύλο και πετώντας πάλι έϕτασε στο μοναστήρι της κουβαλώντας μαζί της τον στύλο και την αλυσίδα.  Απέναντι από το μοναστήρι υπάρχει πάνω σε ένα βράχο ένα σημάδι που μοιάζει με το πρόσωπο της Παναγίας και εκεί λέγεται ότι σταμάτησε η εικόνα της Παναγίας για να ξεκουραστεί από το ταξίδι της, όταν επέστρεϕε από την Πόλη. Όταν ήρθαν οι Γερμανοί στην Κρήτη επειδή δεν πίστευαν την χάρη της Παναγίας θέλανε να πάρουνε τον πέτρινο στύλο και άρχισαν να σκάβουν γύρω του για να τον βγάλουν. Αλλά όσοι συμμετείχαν στις προσπάθειες για να βγάλουν τον στύλο αρρώστησαν και πέθαιναν και αναγκάστηκαν να σταματήσουν.Από τότε η θαυματουργή αυτή εικόνα της Παναγίας , η αλυσίδα , με την οποία την είχαν δέσει, και ο στύλος βρίσκονται στο Μοναστήρι της Παναγίας Κεράς και αποτελούν προσκύνημα για εκατοντάδες πιστούς.

Α.Φανουράκη