Ετικέτες (Tags)


  • Οι ετικέτες κατηγοριοποιούν ευρύτερες ενότητες υλικού και είναι εξαιρετικά χρήσιμες για την αυτόματη ομαδοποίηση θεμάτων. Είναι εξαιρετικά χρήσιμες σε δυναμικές ιστοσελίδες, γιατί δίνουν δυνατότητα εύκολης αναζήτησης και εντοπισμού υλικού, αυτόματης δημιουργίας θεματικών καταλόγων, αυτόματης ροής σε τρίτη ιστοσελίδα κ.ά.
  • Π.χ., η σελίδα "Μονή Αρκαδίου" μπορεί να χαρακτηριστεί με ετικέτες όπως "Μοναστήρια-Ησυχαστήρια", "Νομός Ρεθύμνου", "Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου" κ.ά. Έτσι, θα εμφανίζεται αυτόματα σε όλες αυτές τις ενότητες.
  • Όταν δημιουργούμε μια σελίδα, αφού πατήσουμε "Νew Ρage" και δηλώσουμε το όνομα της σελίδας, για να ορίσουμε ετικέτες, γράφουμε το όνομα της ετικέτας στη θέση "Tags" και πατούμε το πλήκτρο "enter" ή βάζουμε κόμμα (","). Εάν θέλουμε να χαρακτηρίσουμε τη σελίδα μας με κάποιες από τις υπάρχουσες ετικέτες, μόλις γράψουμε το πρώτο γράμμα εμφανίζεται η λίστα με τις υπάρχουσες ετικέτες. Μεταβαίνουμε με τα βέλη πλοήγησης του πληκτρολογίου σε αυτή που θέλουμε και πατούμε "enter".
  • Στο τέλος πατούμε το κουμπί "Create" για τη δημιουργία της σελίδας.
  • Τις ετικέτες μιας σελίδας μπορούμε να επεξεργαστούμε ξανά από την επιλογή του κεντρικού μενού "Μanage Wiki", στην ενότητα "Pages", όπου θα ζητήσουμε "Show Tags and History" και στη συνέχεια το κουμπί "edit". Μετά από κάθε αλλαγή πρέπει να πατήσουμε το κουμπί "save".
  • Στο παρόν wiki προτείνεται η χρήση υπαρχουσών ετικετών και η αποφυγή δημιουργίας νέων.