Πιστεύω και συγχωρείστε μου την διάθεση να προτείνω , πως πάρα πολύ χρήσιμη θα ήταν και μια "γραμμή του χρόνου" (Timelines), όπου θα προστίθενται κάθε φορά , με χρονολογική σειρά , γεγονότα,μνημεία,πρόσωπα, κ.λ.π.
Π.χ. : Capzles Dipity Magic Studio Με αυτήν έφτιαξα μια παρουσίαση για την εξέλιξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

This interactive requires Macromedia Flash Player 8 or above.
This is available (free) to download fromhttp://www.macromedia.com/software/flashplayer.