ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΜΟΝΗ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ


1. Επισκόπου Κισάμου και Σελίνου Ανθίμου Λελεδάκη. Περί της εν τη επαρχία Κισάμου της Κρήτης Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, της Κυρίας Οδηγητρίας της Επικαλουμένης Γωνιάς. Περιοδικό Χριστιανική Κρήτη έτος Β’, τόμος Α’ σελ.3-53 Ηράκλειο 1913
2. Ν. Τωμαδάκη- Σόλων Βογιατζάκη, Σημειώματα εκ της Ιεράς Μονής Γωνιάς, Χανιά 1931
3. Ν. Τωμαδάκη «Τυπικόν της Ιεράς Μονής Οδηγητρίας (Γωνιάς) Κισάμου» Κρητολογία , τεύχος 9, 1979 σελ. 5-52
4. Νικόλαος Τωμαδάκης: Ιστορία της Εκκλησίας της Κρήτης επί Τουρκοκρατίας (1645-1898) Τόμος Α’ Αι Πηγαί Αθήνα 1984.
5. Μιχάλη Ανδριανάκη: Μοναστήρια του Νομού Χανίων, εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα» φύλα 5-6-1985 και 14-6-1985
6. Βυζαντινές εικόνες Νομού Χανίων Επιμέλεια Μανώλης Μπορπουδάκης έφορος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων . «Έκδοσις Φιλολογικού Συλλόγου ο Χρυσόστομος» Χανιά 1975
7. Αρχιμανδρίτου Ιγνατίου Χατζηνικολάου : Ιερά Μονή Οδηγητρίας Γωνιάς Κολυμβαρίου Κισάμου . Έκδοσις Ιεράς Μονής Γωνιάς Χανιά 1998
8. Δρόμοι του Ορθόδοξου Μοναχισμού: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ , Πολιτιστικός Τουριστικός οδηγός Τόμος 3 Κρήτη- Δωδεκάνησα- Νησιά του Αιγαίου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ σελ. 36-37
9. Νίκου Ψιλάκη : Μοναστήρια και Ερημητήρια της Κρήτης Τόμος Β’ Ηράκλειο 1993
10. C.Cerola Monumenti Veneti neil isola di Creta.ecc II,328, III,160 Venezia 1917
11. Μαρίας Κ.Χαιρέτη: Η απογραφή των Ναών και των Μονών της περιοχής Χανίων του έτους 1637. Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 36 (1968), σελ 335-388
12. Νικολάου Τωμαδάκη: Ιερομονάχου Βενέδικτου Τζαγκαρόλα κτίτορος και ηγουμένου της Ιεράς Μονής Οδηγητρίας(Γωνίας) υμνογράφου, Βίος και έργον ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΑ 10 (1980) ΣΕΛ 1-34
13. Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια: Λήμα Γωνιάς Μονή: Τόμος 4 σελ .866 και εξής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1965
14. Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια: Λήμα: Εκκλησιαστική Ιστορία Κρήτης :Τόμος 7 σελ.968 και εξής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1965
15. Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια: Λήμα: Κωνσταντίνος Παλαιόκαπας: Τόμος 9 σελ 1075 Θεσσαλονικη 1965
16. Στέργιου Σπανάκη: Πόλεις και χωριά της Κρήτης: τόμος 2 σελ.147 και εξής.
17. ROBERT PASHLEY: ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ: Τόμος Β’ Μετάφραση- επιμέλεια ΔΑΦΝΗ Γ. ΓΟΝΤΙΚΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1994
18. Γεωργίου Β. Αντουράκη: ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Στοιχεία από την Τέχνη Ανατολής και Δύσεως Τόμος Α’ Κείμενα