Εισαγωγή:
Στην παρακάτω εργασία ασχοληθήκαμε με την αναζήτηση μοναστηριών της Μεσσαράς και την ιστορία τους από τότε που ιδρύθηκαν έως και σήμερα. Η διαδικασία η οποία ακολουθήσαμε για να συλλέξουμε αυτά τα στοιχεία ήταν να μοιράσουμε σε κάθε άτομο της ομάδας ένα μοναστήρι με σκοπό να εργαστούμε όλοι έτσι ώστε να πετύχουμε ένα σωστό και ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Τα στοιχεία που βρήκαμε, τα βρήκαμε από διάφορες πηγές του ίντερνετ οι οποίες σχετίζονταν με το θέμα το οποίο είχαμε για να ερευνήσουμε και κυρίως τον χριστιανισμό.
Βαγ. Καργάκη