ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΗΣΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΙΝΟΥ


ΝΙΚ.Β.ΤΩΜΑΔΑΚΗ. ( Ιστορία της Εκκλησίας Κρήτης επί Τουρκοκρατίας.(1645-1898). Τόμος Α’ Αι Πηγαί. Εν Αθήναις 1974.
ΝΙΚ.Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗ-ΣΟΛ.Π. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ.(Σημειώματα εκ της Ιεράς Μονής Γωνιάς.) Εν Χανίοις 1931.
ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΕΤΗ.(Μία απογραφή των Ναών και των Μονών του διαμερίσματος Χανίων δια το έτος 1637.) Πεπραγμένα Β’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου. Τόμ. Γ’ 304-311. Εν Αθήναις 1968.
ΜΑΡΙΑΣ. Κ. ΧΑΙΡΕΤΗ.(Η απογραφή των Ναών και των Μονών της περιοχής Χανίων του έτους 1637.) Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών. 36(1968). 335-338.
ΝΙΚ.Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗ. Ιερομονάχου Βενεδίκτου Τζαγκαρόλα κτίτορος και ηγουμένου της Ι Μονής Οδηγητρίας (Γωνίας) υμνογράφου κ.λ.π. Βίος και έργον. ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΑ 10 (1980) 1-34
ΝΙΚ. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗ. Ο Όσιος Ιωάννης ο Ξένος και οι εν Κρήτη ασκηταί. ΑΘΗΝΑ 86(1977). 343-353.
ΝΙΚ.Β.ΤΩΜΑΔΑΚΗ. Πρωτοπαπάδες Κρήτης. ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΑ 7 (1977).39-48.
ΝΙΚ.Β.ΤΩΜΑΔΑΚΗ. Εκκλησιαστικά τοπωνύμια και ονόματα Μονών, Ναών, ( και εικόνων) της Κρήτης. ΚΡΗΤΟΛΟΓΊΑ 7(1978).17-48
ΝΙΚ.Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗ.Κρητικά Τοπωνύμια. Ε.Ε.Β.Σ. 42 (1976).
ΝΙΚ.Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗ. Η αποστολική Εκκλησία της Κρήτης κατά τους αιώνες η’-ιγ’ και ο τίτλος του προκαθημένου αυτής. Ε.Ε.Β.Σ.24 (1954).67-107.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ.Ι.ΛΟΥΠΑΣΗΣ.Η Πόλις Κάντανος και η Επισκοπή αυτής. Ε.Ε.Β.Σ. 39-40 (1972-1973).275-282.
ΝΙΚ.Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗ Ο Άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθηκη αυτού. ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2. 47-72
ΓΕΩΡΓ.Ι. ΛΟΥΠΑΣΗ. Το Κακοδίκι της Κρήτης. ΑΘΗΝΑ 1991. 275-282.
ΣΤ.Ν.ΜΑΔΕΡΑΚΗ. Βυζαντινά μνημεία του Νομού Χανίων.(Ο Άγιος Ισίδωρος στο Κακοδίκι Σελίνου. Κρητική Εστία 1. 1987
Κ.Δ.ΚΑΛΟΚΥΡΗ. Ιωάννης Παγωμένος.Ο Βυζαντινός ζωγράφος του ιδ’ αιώνα. Κρητικά Χρονικά 12,1958. 347-367.
Κ.Δ.ΚΑΛΟΚΥΡΗ. Αι Βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Κρήτης. Συμβολή εις την Χριστιανικήν τέχνην της Ελλάδος. ΑΘΗΝΑΙ 1957.
Κ. ΛΑΣΣΙΘΙΩΤΑΚΗ. Εκκλησίες της Δυτικής Κρήτης. Κρητικά Χρονικά. 20,21.22.
ΣΤΕΦ.Α.ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ. Χριστιανικαί επιγραφαί εκ Κρήτης. ΑΘΗΝΑ 15, 1903, 49-163.
G.GEROLA. Τοπογραφικός κατάλογος των τοιχογραφημένων Εκκλησιών της Κρήτης. Μετάφραση Κ. Λασσιθιωτάκη. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 1961.
G.GEROLA. Monumenti Veneti neli isola di Greta. Τόμος. IV Venetia 1932.