Όροι συμμετοχής και χρήσης


Σκοποί

Βασικοί σκοποί για τη δημιουργία και λειτουργία του wiki "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ" είναι:
 • Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν, να μάθουν να δημιουργούν αρχεία wiki, καθώς επίσης να ενημερωθούν και ευαισθητοποιηθούν για την αξιοποίησή τους στη διδακτική διαδικασία.
 • Να δημιουργηθεί μια μικρή ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια της διαδρομής του Χριστιανισμού στην Κρήτη, χρήσιμη σε εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Μέλη

Τα μέλη του wiki διακρίνονται σε:
 • Δημιουργός-διαχειριστής: Ο Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων Κρήτης, με δικαιώματα διαχείρισης στο σύνολο των σελίδων του wiki.
 • Συνδιαχειριστές (organizers): Επιτροπή από εκπαιδευτικούς θεολόγους της περιφέρειας Κρήτης, με δικαιώματα πρόσβασης στη διαχείριση όλων σελίδων.
 • Μέλη-συντάκτες (members): Εκπαιδευτικοί θεολόγοι της περιφέρειας Κρήτης, με δικαιώματα δημοσίευσης και διαχείρισης των σελίδων που δημιουργούν.
 • Συνεργάτες-συντάκτες: Μαθητικές ομάδες και μεμονωμένοι μαθητές από σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιφέρειας Κρήτης, που μπορούν να εργαστούν για την προετοιμασία υλικού, στο πλαίσιο των μαθημάτων τους με την εποπτεία των καθηγητών τους. Έχουν δικαιώματα πρόσβασης στον ιστότοπο, χωρίς δικαιώματα διαχείρισης σελίδων. Οι εργασίες μαθητών καταχωρίζονται-δημοσιεύονται από τους καθηγητές τους που είναι Μέλη-συντάκτες.

Όροι χρήσης

Για την αποφυγή προβλημάτων που κοστίζουν σε χρόνο και κόπο απαιτείται η πιστή τήρηση των οδηγιών του σεναρίου για τη δημιουργία του wiki και ειδικότερα:
 • Το παρόν wiki είναι προστατευμένο. Δηλ. όλοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης άλλά μόνο τα μέλη έχουν δικαίωμα δημιουργίας σελίδων, δημοσίευσης και συνδιαχείρισης. Το υλικό των μαθητών δημοσιεύεται με την εποπτεία των καθηγητών τους που είναι μέλη. Για την είσοδο και την εγγραφή ενός μέλους οδηγίες υπάρχουν στο κεντρικό μενού, στην ενότητα "Πώς να συνδεθείτε".
 • Τα μέλη έχουν δικαίωμα να δημιουργούν συζητήσεις (βλ. το κουμπί "DISCUSSION" στο κεντρικό μενού), να οργανώσουν προσωπική σελίδα (Profile) και να χρησιμοποιούν την υπηρεσία μηνυμάτων. Όλες οι δημοσιευόμενες σελίδες, οι συζητήσεις και τα μηνύματα πρέπει να ανταποκρίνονται στους βασικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκε το wiki.
 • Δεν αλλάζουμε τις γενικές ρυθμίσεις του wiki χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τη διαχείριση, ακόμη και εάν παρέχεται δυνατότητα.
 • Η διαχείριση φροντίζει για τυπογραφικές και αισθητικές βελτιώσεις των σελίδων και γενικά μεριμνά για όλα τα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία του wiki. Επιπλέον, έχει δικαίωμα να διαγράφει κάθε άσχετη δημοσίευση και για σοβαρούς λόγους οποιοδήποτε εγγεγραμμένο μέλος.
 • Σεβόμαστε τις δημιουργίες των άλλων. Εργαζόμαστε μόνο στη σελίδα μας και δεν πειράζουμε άλλα κείμενα που τυχόν είναι ξεκλείδωτα. Εάν διαπιστώσουμε ένα τυπογραφικό ή άλλο λάθος σε κείμενο άλλου δημιουργού επικοινωνούμε μαζί του ή με τη διαχείριση, μέσω της υπηρεσίας μηνυμάτων του wiki.
 • Στο τέλος κάθε θέματος υπογράφουμε κάθε κείμενο που είναι δικό μας ή εάν προτιμούμε γράφουμε "Μαθητική ομάδα του ... (σχολείου τάδε)".
 • Δεν δημοσιεύουμε στοιχεία προσωπικών δεδομένων δικά μας ή τρίτων.
 • Δεν δημοσιεύουμε έτοιμα κείμενα από το διαδίκτυο με απλή αντιγραφή-επικόλληση. Σε κάθε περίπτωση αναφέρουμε την πηγή των πληροφοριών. Παρομοίως, καθοδηγούμε τα παιδιά να μην αντιγράφουν έτοιμα κείμενα και όπου χρειάζεται να αναφέρουν την πηγή προέλευσης του υλικού.
 • Ελέγχουμε και τεκμηριώνουμε το υλικό μας. Σε κάθε περίπτωση δεν δημοσιεύουμε ανεύθυνες πληροφορίες. Πολύ περισσότερο, απαγορεύεται η δημοσίευση υλικού που δεν συνάδει με τους σκοπούς και τους κανόνες της παρούσας εργασίας.
 • Αναλυτικές οδηγίες και κανόνες για τη δημοσίευση υλικού υπάρχουν στην ενότητα "Πώς να δημοσιεύσετε".
 • Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό σελίδων και θεμάτων που μπορεί να δημοσιεύσει κάθε μέλος.
 • Σε πρώτη φάση, οι συντάκτες κλειδώνουν κάθε σελίδα που δημοσιεύουν ώστε να μην γίνονται επεμβάσεις από τρίτα μέλη. Για να κλειδώσουμε μια σελίδα πατούμε "Manage Wiki", μπαίνουμε στην επιλογή "Pages", επιλέγουμε τη σελίδα μας πατώντας "ν" και στη συνέχεια το κουμπί "Lock" .
 • Οι προχωρημένοι χρήστες, μπορούν να ορίσουν συνδέσμους (links) προς άλλες σελίδες. Επίσης, πατώντας το κουμπί "Widget" θα δούμε πολλές εφαρμογές και δυναμικά εργαλεία τα οποία, όμως, προτείνεται να μη χρησιμοποιηθούν στην αρχική φάση.
 • Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες και ιστότοπους που βρίσκονται έξω από το wiki "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ" προς το παρόν δεν επιτρέπονται. Όμως, επιτρέπεται η καταχώριση διευθύνσεων άλλων ιστοτόπων, που σχετίζονται με το θέμα του παρόντος wiki, στην ενότητα "Bιβλιογραφία". Στη σελίδα αυτή, η καταχώριση τίτλων και διευθύνσεων γίνεται αλφαβητικά.
 • Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στον ιστότοπο εκφράζει απόψεις του συγγραφέα του, που έχει και την ευθύνη για την ακρίβεια και την ποιότητα της πληροφορίας. Το υλικό του ιστότοπου προορίζεται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χρήσεις, με γραπτή αναφορά της πηγής προέλευσης του υλικού και του συντάκτη. Για τη δημοσίευση κειμένων ή άλλου υλικού, από τρίτους ή για άλλους λόγους, χρειάζεται γραπτή άδεια των συντακτών.